Wat kost een KVO-project?

Een KVO-project kost met name tijd. De aangesloten partners vergaderen gemiddeld gezien 4 tot 6 keer per jaar. Daarnaast moet er zorg worden gedragen voor de verslaglegging van de vergaderingen en zal er tijd moeten worden gestoken in de veiligheidsanalyse. Bepaalde werkzaamheden kunnen ook worden uitbesteed aan een externe partij. Hier zal u dan een budget voor moeten reserveren.

Tevens moet rekening worden gehouden met de auditkosten. Voor een winkelgebied kost de audit door het KIWA ca. €1850. Voor bedrijventerreinen ligt dit bedrag wat lager. Volgens de nieuwe richtlijnen is een KVO-certificering vanaf 2015 3 jaar geldig in plaats van 2 jaar.