Wat is KVO?

Het realiseren van een goed functionerend winkelgebied begint bij de basis. Namelijk, een schoon, heel en veilig winkelgebied. Consumenten shoppen niet graag in gebieden waar problemen zijn op een van deze drie gebieden. Een vervuilde omgeving met gebreken in de openbare ruimte zorgt voor onveiligheidsgevoelens en helpt onveiligheid in de hand. Niet alleen bij de consument maar ook bij de ondernemers. Een verloederd winkelgebied zorgt er ook voor dat potentieel interessante ondernemers voor het gebied, zich niet zullen vestigen waardoor op den duur ook de kwaliteit van het winkelaanbod afneemt.

Om de veiligheid in een winkelgebied te kunnen verbeteren en/of waarborgen, is een goede samenwerking gewenst tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en overige belangrijke veiligheidspartners. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een beproefde methodiek die handvatten biedt voor het organiseren van veiligheid binnen winkelgebieden of bedrijventerreinen. Uitgangspunt is het organiseren en waarborgen van een goede samenwerking tussen genoemde partijen.

Het KVO zorgt dat uw ondernemersvereniging samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken maakt om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Aan de hand van een uitgebreide veiligheidsanalyse (nul-meting) worden alle aandachtspunten op de gebieden schoon, heel en veilig inzichtelijk gemaakt. Samen wordt bepaald waar de prioriteiten liggen en wordt een plan van aanpak opgesteld waar alle doelstellingen en actiepunten in terugkomen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheidssituatie in het gebied. Een KVO-project is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

De uiteindelijke beloning is een keurmerk voor het hele winkelgebied of bedrijventerrein. Middels een onafhankelijke audit wordt het KVO-project getoetst op de samenwerking en op het feit of alles is uitgevoerd zoals is afgesproken in het plan van aanpak. Met een KVO geeft u een duidelijk signaal af naar de buitenwereld dat er gezamenlijk wordt gewerkt aan een veilige omgeving!