Vraag en antwoord

1Wat is het voordeel van een KVO-project ten opzichte van een ‘normaal’ veilig ondernemen project zonder keurmerk?
De KVO-methodiek geeft goede handvatten om de samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer op een goede manier vorm te geven. Dit gebeurt op een beproefde en efficiënte manier. Uiteraard kan de werkwijze ook worden gevolgd zonder dat de projectgroep voor een officiële certificering gaat. Echter, in de praktijk zien wij dat een officieel KVO-project serieuzer wordt genomen door de gemeente. In KVO-gebieden ziet de gemeente het desbetreffende gebied als een serieuzere gesprekspartner en is de gemeente meer geneigd extra tijd, energie en soms geld in het winkelgebied te steken. Tevens kan het Keurmerk vanuit het winkelgebied ook worden gebruikt als marketingtool. Dit is ook een bijkomend voordeel. Het derde voordeel is dat ondanks het feit een KVO-project vrijwillig is, het niet een vrijblijvend project is. Alle deelnemers moeten zich committeren aan het KVO-project. Wanneer gekozen wordt voor een veilig ondernemen project zonder keurmerk dan loopt u het risico dat deelnemers het project ook minder serieus nemen
2Wat is de doorlooptijd van een KVO-project?
In principe wordt een KVO opgestart voor de lange termijn. Het is niet zinvol om een KVO te starten die maar 1 of 2 jaar loopt. Het is een cyclus zonder einddatum waarbij elke 3 jaar opnieuw een veiligheidsscan wordt uitgevoerd, wordt geëvalueerd en waarbij het plan van aanpak opnieuw wordt geüpdate. Elke 3 jaar kan dan een certificaat (continue samenwerken) worden behaald na het behalen van het eerste certificaat basis samenwerken die binnen het eerste jaar kan worden behaald.
3Wat levert een KVO-project op?
Een betere samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer met kortere lijnen. Tevens is in de meeste KVO-gebieden een verbetering zichtbaar in de objectieve veiligheidscijfers en in de veiligheidsgevoelens van de ondernemers. Beter contact tussen de ondernemers onderling kan ook een gevolg zijn van een goed lopend KVO-project.
4Is er naast budget voor de certificeringskosten nog aanvullend budget nodig voor een KVO?
In principe niet. De meeste veiligheidsmaatregelen kosten geen geld. Voor veiligheidsmaatregelen in de winkel kunnen ondernemers wel gebruik maken van subsidies zoals de VKB subsidie (subsidie veiligheid kleine bedrijven). Indien er wel extra budget is, dan biedt dit wel de mogelijkheid om leuke projecten van de grond te krijgen. Denk hierbij aan een gevelcameraproject of bijvoorbeeld bewustwordingscampagnes in het gebied.
5Is het noodzakelijk om elke partij (ondernemers, gemeente, politie en brandweer) te laten deelnemen aan het project?
Ja, dit is een randvoorwaarde voor een KVO. In de praktijk is de brandweer wel vaak agendalid, en zijn zij op afroep beschikbaar. Hun aanwezigheid is wel belangrijk bij schouwen. Verder kunnen overige relevante samenwerkingspartners ook onderdeel uitmaken van een KVO. Denk hierbij aan uitvoerende gemeentelijke diensten zoals stadstoezicht of de ROTEB (in Rotterdam). Ook kan het nuttig zijn om de pandeigenaren te betrekken.