Stappenplan

De KVO-methodiek is vastgelegd in het Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen dat is ontwikkeld door het CCV. Om tot certificering te komen moet een vast stramien worden doorlopen. Hier is een stappenplan voor ontwikkeld (bron: CCV). Wij kunnen uw winkelgebied helpen om deze stappen op een juiste manier te doorlopen.

Globaaloverzichtstappenplan

Stap Activiteiten Resultaten
  1. Samenwerking
Samenwerking formeel vastleggen, projectleider benoemen Intentieverklaring, projectleider
  1. Analyse
In kaart brengen veiligheidssituatie Veiligheidsanalyse
  1. Plan van aanpak
Beslissen over organisatorische en fysieke maatregelen Plan van aanpak
  1. Certificering
Acties uitvoeren voor het  verkrijgen van KVO-certificaat KVO-certificaat
  1. Uitvoering
Uitvoeren maatregelen plan van aanpak Veiliger winkelgebied
  1. Evaluatie
Evalueren Evaluatie
  1. Nieuw plan
Herzien plan van aanpak na evaluatie Herzien plan van aanpak
  1. Hercertificering
Acties uitvoeren voor het  behouden van KVO-certificaat